Jako organizatorzy konferencji, chcemy naszymi działaniami wesprzeć akcję pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, organizowaną przez Polską Misję Medyczną. Dlatego zachęcamy Was do dobrowolnej wpłaty i zakupu symbolicznej cegiełki o wartości 10 zł na rzecz pomocy. Możecie sami ustalić wyższą kwotę wpłaty, przez dodanie więcej niż jednej cegiełki do koszyka lub przekazanie dodatkowej kwoty na cel zbiórki na etapie finalizacji zakupu.

Będzie nam bardzo miło, jeśli w ten sposób docenicie nasze zaangażowanie w organizację wydarzenia. Oczywiście nie jest to obowiązkowe i dalej zostajemy przy całkowicie darmowej formie.

WESPRZYJ AKCJĘ


Od 1999 roku Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Działania PMM opierają się na pracy wolontariuszy: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy, rehabilitantów, a także psychologów i analityków medycznych.

Środki zebrane przez Polską Misję Medyczną pokryją koszty m.in. wsparcia ostrego dyżuru i chirurgii urazowej w szpitalu w Szamarin w Syrii, dostarczenia niezbędnych leków do ośrodków zdrowia, zapewnienia gotowych posiłków dla osób przesiedlonych i paliwa dla potrzebujących placówek służby zdrowia. W ramach współpracy z lokalną organizacją w Syrii (Physicians Across Continents), Polska Misja Medyczna będzie finansować projekt wsparcia osób, które uległy wypadkom i/lub straciły kończyny w wyniku trzęsienia ziemi w lutym. Pacjenci otrzymają protezy i ortezy oraz opiekę rehabilitacyjną.

Allegro Charytatywni nie pobiera żadnych opłat ani prowizji, a całkowity dochód ze sprzedaży cegiełki przekazywany jest bezpośrednio na konto Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna.

tutaj